Maak je har(d)t voor je relatie


Project ‘Maak je har(d)t voor je relatie’ Zwartewaterland

Een gezonde relatie is mooi en waardevol. Er is veiligheid en geborgenheid, wederzijds respect en er is tijd en aandacht voor elkaar. Een gezonde relatie vraagt om een voortdurende investering van beide partners. Maar dat gaat niet vanzelf. We leven in een drukke, hectische wereld waarin we proberen op alle terreinen van het leven goed te functioneren. Dat betreft ons werk, ons sociale leven en onze relaties. Maar hoe intiemer de omgang met elkaar, hoe moeilijker het kan worden om te gaan met verschillen en met het oplossen van conflicten. De belangen zijn dan ook groter.
Het project ‘Maak je har(d)t voor je relatie’ is een initiatief van verschillende kerken en de burgerlijke gemeente Zwartewaterland. Het biedt vroegtijdig hulp aan partners die vastlopen in hun relatie. Deze hulp is voor alle inwoners van Zwartewaterland en is kosteloos.

Margreet Breman is als relatiecoach en counselor werkzaam bij het project. Margreet biedt professionele ondersteuning en coaching voor stellen met relatieproblemen. Ze brengt de problemen in kaart en helpt stellen om elkaar opnieuw te vinden en te begrijpen. Ook biedt ze coaching en ondersteuning aan één van de partners op het gebied van identiteit en zelfbeeld.

Door allerlei oorzaken kan jullie relatie onder druk komen te staan: miscommunicatie, ziekte, stress of sleur. Als relatiecoach weet Margreet hoe ze met relatietherapie specifieke begeleiding kan bieden.
De hechtingsgeschiedenis: de manier hoe mensen zijn opgegroeid in het gezin waarin ze zijn geboren, bepaalt grotendeels hoe zij omgaan met hun toekomstige partner. Op welke manier heb je als kind geleerd om te gaan met emotionele verbondenheid en liefde? Inzicht in deze patronen kan helpend zijn wanneer er problemen zijn ontstaan in jullie relatie.

Soms zijn de relatieproblemen zo groot dat een echtscheiding onvermijdelijk is. Jullie moeten dan op veel vragen een passend antwoord vinden en dat is niet makkelijk. Kun je bij dit alles wel wat hulp gebruiken? Neem dan gerust contact op met Margreet.

Relatiecoaching is niet alleen voor stellen met problemen. Coaching of begeleiding kan ook prima preventief worden ingezet. Wanneer je iets wilt weten over het belang van communicatie in je relatie, kunnen er tips worden aangereikt. Dat is waardevol voor je relatie. Ook als het goed gaat.

Blogs

Waardeer elkaar: het besef dat de ander een cadeau is, iemand die kan spiegelen en de mogelijkheid biedt om te ontwikkelen en te groeien.

Contact

Margreet Breman

Relatiecoach en Counselor ‘Maak je har(d)t voor je relatie’

T: 06-25154148

E: bremanmargreet@gmail.com